PoK is a part of India

हुगली । केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः पुनः दृढतया उक्तवान् यत् पाकिस्तानकश्मीरराज्‍ये भारतस्य भागः अस्ति, पुनः गृहीतः भविष्यति। वस्तुतः अद्य...