September 27, 2023

prayer meetings

उत्तराखण्डस्य राजधानी देहरादूननगरे राज्यसचिवालयस्य समीपे एकस्मिन् गृहे ईसाईप्रार्थनासभायां परिवर्तनस्य प्रकरणम् अग्रे आगतं। उत्तराखण्डस्य राजधानी देहरादूननगरे राज्यसचिवालयस्य समीपे...