September 24, 2023

Prime Minister Modi met Britain’s PM Rishi Sunak

प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी जी-२० शिखरसम्मेलने भागं ग्रहीतुं इन्डोनेशियादेशस्य बालीनगरे अस्ति। जी-२० शिखरसम्मेलनस्य प्रथमसत्रे पीएम मोदी अनेकेषां वैश्विकनेतृणां साक्षात्कारं...