February 24, 2024

Qari Fateh

तालिबान्सङ्घः एकस्मिन् वक्तव्ये उक्तवान् यत् राजधानी काबुल  स्वस्य निगूढस्थानस्य विरुद्धं रात्रौ एव आतङ्कवाद विरोधी अभियानेन तेषां सुरक्षाबलैः...