June 2, 2023

Rahul Gandhi

कर्नाटकस्य नवनियुक्तः काङ्ग्रेससर्वकारः प्रथममन्त्रिमण्डले एतानि ५ निर्वाचनप्रतिज्ञानि पूर्णं कर्तुं गच्छति। काङ्ग्रेसनेता राहुलगान्धी एतानि पञ्च घोषणानि पूर्णं कर्तुं...
लोकसभासदस्यतां हृत्वा प्रथमवारं राहुलगान्धी काङ्ग्रेसमुख्यालये पत्रकारसम्मेलनं सम्बोधितवान्। स्वसम्बोधने पीएम नरेन्द्रमोदी इत्येतदतिरिक्तं लोकसभासभापतिं ओम बिर्ला इत्येव लक्ष्यं कृतवान्।...
सूरतस्य सत्रन्यायालयेन ‘मोदी उपनाम’ विषये विवादास्पदं वक्तव्यं कृत्वा पूर्वकाङ्ग्रेस-अध्यक्षः राहुलगान्धी दोषी इति निर्णीतः। न्यायालयेन तस्य २ वर्षस्य...
अद्य यदा संसदः आरब्धा तदा राजनाथसिंहः, पीयूषगोयलः इत्यादयः वरिष्ठाः नेतारः राहुलगान्धी इत्यस्य उपरि घोररूपेण आक्रमणं कृतवन्तः। उभौ...
गुजरातनगरे आगामिविधानसभानिर्वाचनार्थं भाजपा पूर्णशक्तिं दत्तवती अस्ति। तस्मिन् एव काले विधानसभानिर्वाचने भाजपायाः विजयं सुनिश्चित्य प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अपि गुजरातनगरे...
पूर्वकाङ्ग्रेस-अध्यक्षः राहुलगान्धी अवदत् यत् विमुद्रीकरणेन जीएसटी-करणेन च भारतस्य अर्थव्यवस्थायाः नाशः जातः। महाराष्ट्रे भारतजोडोयात्रायाः द्वितीयदिने सभां सम्बोधयन् गान्धीमहोदयः...
नवदेहली, जगदीश डाभी । प्राप्तवार्तानुसारं काङ्ग्रेसनेता राहुलगान्धी इत्यनेन २०२२-तमस्य वर्षस्य सितम्बरमासे देशे “भारत जोड़ो यात्रा” आरब्धा आसीत्,...
नवदेहली। प्रवर्तन निदेशालयेन अद्य दिल्लीनगरस्य नेशनल् हेराल्ड् हाउस् इत्यत्र छापेः कृताः। सूचनानुसारं दस्तावेजानां अन्वेषणार्थं ईडी-दलम् अत्र छापानि...
नवदेहली। सोनिया गान्धी इत्यस्याः प्रश्नोत्तरस्य तृतीये दिने अपि काङ्ग्रेसनेतृणां विरोधः भाजपा अध्यक्षः जेपी नड्डा इति परिवारस्य उद्धारार्थं...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.