October 4, 2023

Ramagundam

-यत् सप्तदिवसीयं १२ मासं यावत् कार्यं कृतवान् मुख्यविषयाणि पीएम मोदी तेलंगाना-राज्यस्य पेड्डापल्ली-मण्डलस्य रामगुण्डम् इत्यत्र यूरिया-संयंत्रं राष्ट्राय समर्पितवान्...