March 2, 2024

“Reaching every person of Sanskrit language is paramount for us”-Provincial Organization Minister Gaurav Shastri

-संस्कृतभारत्या: रुड़कीकार्यकर्तृणां संस्कृतसंभाषणशिविरसंचालनाय पंचदिवसीयप्रशिक्षणकार्यशाला संजायते कुलदीपमैन्दोला । उत्तराखण्ड 13 .11. 2022 दिनांके नवलकिशोरपन्तस्य आवासे, सुभाषनगरे संस्कृतभारत्या: रुड़कीकार्यकर्तृणां...