S Jaishankar directly appeals

आस्ताना:। वास्तविकनियन्त्रणरेखायां (एलएसी) प्रचलति द्वन्द्वस्य मध्यं आस्तानानगरे शङ्घाईसहकारसङ्गठनस्य शिखरसम्मेलनस्य पार्श्वे चीनदेशस्य विदेशमन्त्री एस जयशंकरः गुरुवासरे चीनदेशस्य विदेशमन्त्री...