October 4, 2023

said freely

नव देहली। पूर्वप्रधानमन्त्री राजीवगान्धी इत्यस्य हत्याराः मुक्ताः। सर्वोच्चन्यायालयेन शुक्रवासरे रविचन्द्रनलिनीश्रीहरणयोः आवेदनयोः निर्णयः दत्तः। नलिनी अवदत्, अहं जानामि...