February 24, 2024

sanskritvarta

पञ्जाब ।भगवन्तमानसर्वकारेण सह तनावस्य मध्यं पञ्जाबस्य राज्यपालः बनवारीलालपुरोहितः त्यागपत्रं दत्तवान् सः राष्ट्रपतिद्रौपदी मुर्मू इत्यस्मै स्वस्य त्यागपत्रं प्रेषितवान्...
तेहरान: । शनिवासरे पाकिस्तानसमीपस्थे ईरानदेशस्य दक्षिणपूर्वक्षेत्रे अज्ञातबन्दूकधारिभिः ९ जनाः मारिताः। अस्य कारणात् पुनः द्वयोः देशयोः मध्ये तनावः...
वाराणस्‍याम् । ज्ञानवापीप्रकरणे भारतस्य पुरातत्त्वसर्वक्षणस्य (ASI) प्रतिवेदनम् अद्य सर्वैः पक्षैः प्राप्तम्। प्रतिवेदने एतावता प्राप्तविवरणम्। तस्य मते मन्दिरं...
अयोध्‍याधाम: । अयोध्याश्रीराममन्दिरं मंगलवासरे सामान्यजनाय उद्घाटितम्। प्रथमदिने एव सहस्राणि जनाः मन्दिरं प्राप्तवन्तः । एतादृशं विशालं जनसमूहं दृष्ट्वा...
असम।काङ्ग्रेसस्य भारतजोडोन्याययात्रा सम्प्रति असमदेशे अस्ति।काङ्ग्रेसेन शनिवासरे दावितं यत् यात्रां गुवाहाटीद्वारा गन्तुं न अनुमन्यमाना अस्ति। पुलिसेन उक्तं यत्...
अयोध्यायां २२ जनवरी दिनाङ्के रामलल्लस्य अभिषेकस्य कार्यक्रमः अस्ति अस्य सज्जता पूर्णतया प्रचलति अयोध्या पूर्णतया अलङ्कृता सज्जा च...
गोरखपुर।उत्तरप्रदेशस्य मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथः रविवासरे देशे विदेशे च प्रसिद्धस्य लोकधर्मस्य उत्सवस्य ‘गोरखनाथमन्दिरस्य खिचडीमेला’ इत्यस्य उद्घाटनं कृतवान्। गोरक्षपीठाधीश्वरः,...