December 1, 2023

Shinzo Abe’s party LDP wins Japan’s ruling

-पूर्व पीएम निर्वाचनस्य द्वौ दिवसौ पूर्वं हत्या अभवत् टोक्‍यो। जापानदेशस्य उच्चसदनस्य निर्वाचने पूर्वपीएम शिन्जो अबे इत्यस्य सत्ताधारी...