September 23, 2023

sun today

वैदिकज्योतिषशास्त्रे कुलम् १२ राशीनां वर्णनं कृतम् अस्ति । प्रत्येकं राशिं ग्रहेण शासितम् अस्ति। ग्रहनक्षत्राणां गतिना कुण्डली गण्यते...