T20 International rankings

नव देहली। बुधवासरे प्रकाशितस्य टी-२० अन्तर्राष्ट्रीयक्रमाङ्कनस्य मध्ये स्टार आस्ट्रेलियादेशस्य बल्लेबाजः ट्रेविस् हेड् इत्यनेन भारतीयबल्लेबाजः सूर्यकुमारयादवः अतिक्रम्य शीर्षस्थानं...