March 25, 2023

Target killing again in Kashmir

दक्षिणकश्मीरस्य पुलवामामण्डले रविवासरे आतङ्कवादिनः काश्मीरीपण्डितस्य गोलिकाप्रहारेन मृतः। प्रातः १०.३० वादने स्वपत्न्या सह विपण्यं गच्छन् ४० वर्षीयः संजयशर्मा...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.