April 2, 2023

today varta

पाकिस्तानस्य विदेशीयऋणं १०० अरब डॉलरं यावत् अभवत् । महङ्गानि ४०% समीपे एव अभवन् । अन्तर्राष्ट्रीयमुद्राकोषः ऋणकिस्तं विमोचयितुं...
नवदेहली। भारतस्य मणिपुरे अफगानिस्तानस्य केषुचित् भागेषु च मंगलवासरे प्रातःकाले भूकम्पाः अनुभूताः। राष्ट्रिय भूकम्पविज्ञानकेन्द्रस्य अनुसारं मंगलवासरे प्रातः २:४६...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.