October 4, 2023

Union Transport Minister Nitin Gadkari

केन्द्रीय परिवहनमन्त्री नितिन गडकरी इत्यनेन रोहतासमण्डलस्य नोहट्टाखण्डे बिहार-झारखण्डस्य सीमायां पाण्डुकायां सेतुनिर्माणस्य शिलान्यासः कृतः। आयोजितं कार्यक्रमं सम्बोधयन् गडकरी...