October 4, 2023

will be

एकस्मात् एव चयनआयोगात् भविष्यति उत्तरप्रदेशे शिक्षासेवाचयनआयोगद्वारा मदरसाभ्यः विद्यालयपर्यन्तं शिक्षकानां नियुक्तिः भविष्यति। अयं आयोगः आगामिसमये शिक्षकपात्रतापरीक्षायाः आयोजनमपि करिष्यति।...
केन्द्रीयशिक्षामन्त्री धर्मेन्द्रप्रधानः बुधवासरे घोषितवान् यत् आस्ट्रेलियादेशस्य द्वौ विश्वविद्यालयौ वोलोङ्गोङ्ग्, डीकिन् च शीघ्रमेव गुजरातस्य गिफ्ट् सिटी इत्यत्र परिसरं...
शिण्डे-सर्वकारेण महाराष्ट्रे महती घोषणा कृता अस्ति। अधुना बनारसस्य रेखायां हरिद्वारस्य नाशिकस्य अपि गोदावरीनद्याः तटे प्रतिदिनं शिण्डे-सर्वकारेण महाराष्ट्रे...