September 30, 2023

Yogi government boosts eco-tourism in Uttar Pradesh

-सूरसरोवरपक्षीविहारे जागरूकताशोभायात्रायाः गोष्ठ्याः च अभवत् आयोजनम् उत्तरप्रदेशे पर्यटनस्य प्रचारार्थं राज्यस्य योगिसर्वकारेण बहवः प्रयत्नाः क्रियन्ते। धार्मिक-आध्यात्मिक-ऐतिहासिक-सांस्कृतिक-विरासतां रक्षणेन सह...