November 28, 2022

धर्म-ज्‍योतिषम्

-अस्मिन् दिने भगवन्तं श्रीरामं माता सीता च विवाहं कृत्वा एतादृशानां जनानां समस्याः दूरीकृताः भवन्ति, ये स्वविवाहे कष्टानां...
बद्रीविशालस्य स्तुतिभिः प्रतिध्वनितम् दिनाथधामस्य द्वाराणि नियमानुसारं शिशिरऋतुः कृते शनिवासरे अपराह्णे ३.३५ वादने बन्दं कृतम् अस्ति। अस्मिन् अवसरे...
लघु वा बृहत् वा, कदापि कोऽपि व्यक्तिः नास्ति यस्य स्वप्नः न दृष्टः । स्वप्नशास्त्रे स्वप्नविषये बहु सूचना...
शङ्कराचार्यपरिषदः देशे नकलीशङ्कराचार्यरूपेण अभिनयं कुर्वतां सन्तानाम् नाम सार्वजनिकं कृत्वा न्यायालये अपीलं कर्तुं गच्छति। देशे चतुर्णां विहाय पञ्चमः...
ज्योतिषशास्त्रे कुण्डलीद्वारा भिन्न-भिन्न-काल-विषये भविष्यवाणयः क्रियन्ते । नित्यं कुण्डली ग्रहनक्षत्राणां गतिनाश्रितस्य दिवसस्य भविष्यं कथयति । गणेश जी के...
ज्योतिषशास्त्रे कुण्डलीद्वारा भिन्न-भिन्न-काल-विषये भविष्यवाणयः क्रियन्ते । नित्यं कुण्डली ग्रहनक्षत्राणां गतिनाश्रितस्य दिवसस्य भविष्यं कथयति । श्वेतरेशमस्य गमछां जेबं...
-केन्द्रसर्वकारः शीघ्रमेव गलियारस्य निर्माणं करिष्यति अयोध्यायां रामजन्मभूमिगलियारां विहाय केन्द्रसर्वकारः शीघ्रमेव १७ बृहत् स्मारकाः गलियाररूपेण विकसितुं गच्छति। उज्जैनस्य...
ज्योतिषशास्त्रे कुण्डलीद्वारा भिन्न-भिन्न-काल-विषये भविष्यवाणयः क्रियन्ते । दैनिक कुण्डली (Dainik Rashifal) दिनस्य भविष्यस्य विषये कथयति, यत् ग्रहनक्षत्राणां गतिना...
प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी सोमवासरे प्रथमसिखगुरुनानकदेवस्य ५५३ तमे जन्मदिवसस्य स्मरणार्थं आयोजिते कार्यक्रमे भागं गृहीतवान्। एषः कार्यक्रमः राष्ट्रिय अल्पसंख्यकआयोगस्य अध्यक्षस्य...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.