February 29, 2024

स्‍वास्‍थ्‍यम्

समस्तीपु ।  21 जनवरी  समस्तीपुरे ५०० शय्यायुक्तं चिकित्सीय महाविद्यालयं चिकित्सालय कृत्वा आशीर्वादः प्राप्तः अस्ति मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः रविवासरे...
नवदेहली । कोरोना-वायरसस्य नूतनं रूपं देशे आगतं अस्ति । केरलराज्‍ये कोविड सबवेरियंट जेएन1 इत्यस्य प्रथमः प्रकरणः प्रकाशितः...
नवदेहली। अस्मिन् वर्षे चीनदेशे एम.निमोनियारोगस्य ७ प्रकरणाः देशस्य राजधानी देहली-एम्स् ज्ञाताः सन्ति । एप्रिल-सेप्टेम्बरमासयोः मध्ये एते प्रकरणाः...
नव देहली। एबट् इत्यस्य अम्लविरोधी डिजीन् जेल्: इत्यस्य विरुद्धं डीसीजीआई: इत्यनेन सल्लाहकारः अलर्टः जारीकृतः अस्ति । डीसीजीआई...
गाजियाबाद: सरकारी-अस्पतालेषु आगच्छन्तीनां गर्भिणीनां कृते अधुना निजी-अल्ट्रासाउण्ड्:-केन्द्रेषु अपि निःशुल्क-परीक्षायाः सुविधा भविष्यति। अस्य कृते मण्डले सर्वकारीयस्तरात् ३६ निजी...