November 28, 2022

अन्‍तरराष्‍ट्रीयवार्ता

ब्रिटेनदेशेन युक्रेनदेशस्य सेना अन्येन घातकेन क्षेपणास्त्रेण सज्जीकृता अस्ति। ब्रिटिशसेना ब्रिमस्टोन्२ इति क्षेपणास्त्रं प्रेषितवती यत् भूलक्ष्याणां नाशार्थं अतीव...
कनाडादेशेन स्वस्य नूतनभारतप्रशांतरणनीतिदस्तावेजे भारतेन सह सहकार्यं वर्धयितुं योजनासु बलं दत्तम् अस्ति। यस्मिन् भारतेन सह नूतनव्यापारसौदानां दिशि कार्यं...
प्रकाशयति बेल्जियमस्य पराजयेन उत्पन्नहिंसायाः कारणात् जनाः विद्युत्काराः, अनेकाः स्कूटराः च अग्निप्रहारं कृतवन्तः पुलिसअनुसारं दङ्गाकाराः आतिशबाजीयष्टिसज्जाः वीथिषु प्रविष्टाः...
अन्तर्राष्ट्रीयमुद्राकोषेन (आईएमएफ) सह विदेशीयमुद्रासम्पत्तौ, सुवर्णस्य, विशेषाङ्कनअधिकारस्य भण्डारस्य च वृद्धेः कारणात् १८ नवम्बर् दिनाङ्के समाप्तसप्ताहे देशस्य विदेशीयविनिमयभण्डारः २.५४...
अधुना श्रीलङ्कादेशः सुवर्णतस्कराणां विरुद्धं कठोरकार्याणि करिष्यति। विमानयात्रिकरूपेण विमानं आरुह्य सुवर्णस्य तस्करीं बृहत्प्रमाणेन क्रियते इति व्याख्यातव्यम्। एतत् दृष्ट्वा...
चीनदेशस्य शाङ्घाई बीजिंगस्य कठोरकोविड्-१९ नीतेः विरुद्धं विरोधान्दोलनानि प्रारब्धानि। सामाजिकमाध्यमेषु अनेके भिडियाः प्रकाशिताः येषु जनाः चीनसर्वकारेण कोविड. उरुम्की...
कोरोना-रोगेण पुनः एकवारं पादौ प्रसारयितुं आरब्धम् अस्ति । चीनदेशात् ब्राजील्, जापानदेशपर्यन्तं कोरोनाप्रकरणाः तीव्रगत्या वर्धन्ते। अनेकनगरेषु स्थितिः तालाबन्दी...
प्रकाशयति वर्तमान आर्थिकसंकटस्य कारणात् पाकिस्तानदेशः स्वस्य बाह्यदायित्वं न दातुं शक्नोति इति भयम् अस्ति । पाकिस्तानस्य राज्यबैङ्कस्य राज्यपालः...
विश्वस्य अधिकांशदेशाः युक्रेनदेशे रूसस्य आक्रमणस्य स्थगितस्य प्रतीक्षां कुर्वन्ति । अस्मिन् क्रमे ब्रिटेनस्य गुप्तचरसंस्था शनिवासरे महत्त्वपूर्णानि सूचनानि दत्तवती।...
नवमासान् यावत् प्रचलति रूस-युक्रेन-युद्धस्य विषये नाटो-संस्थायाः उक्तं यत्, सः युक्रेन-देशस्य सर्वथा साहाय्यं करिष्यति इति। रूस-देशेन सह युद्धस्य...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.