November 28, 2022

राज्‍यम्

पीएम मोदी गुजरातस्य भावनगरस्य पलितानानगरे जनसभां कृत्वा काङ्ग्रेसपक्षे अनेकवारं आक्रमणं कृतवान्। काङ्ग्रेसपक्षे आक्रमणं कुर्वन् सः अवदत् यत्...
महाराष्ट्रस्य चन्द्रपुरमण्डले रेलस्थानकस्य पादओवरसेतुस्य भागः पतित्वा जनाः रेलमार्गे पतिताः इति कारणेन ४८ वर्षीयः शिक्षकः मृतः, अन्ये १२...
यू.पी.मथुरानगरस्य वृन्दावने देशस्य बृहत्तमं नगरवनं निर्मितं भवति। प्रत्ययानां अनुसारं सत्ययुगे सौभरीऋषिः यमुनातीरे अस्मिन् स्थाने ६० सहस्रवर्षपर्यन्तं तपस्यां...
पर्वतीयराज्येषु प्रचलति हिमपातस्य कारणात् मैदानीक्षेत्रेषु शीतलवायुः प्रवहति, अतः नवम्बर् १५ दिनाङ्कात् आरभ्य तापमानस्य तीव्रः न्यूनता अभवत् अपरपक्षे...
मदरसासु प्रथमतः अष्टमपर्यन्तं कक्षायाः छात्राणां कृते दत्ता छात्रवृत्तिः केन्द्रसर्वकारेण स्थगितवती अस्ति। अस्य विषये निर्देशाः अपि निर्गताः सन्ति...
-कुलदीपमैन्दोला संस्कृतभारत्या: कार्यकर्तार: संस्कृतप्रचारप्रसारार्थं प्रतिदिनं प्रयतमाना: भवन्ति। संस्कृतनवाचारं समाधातुं पश्चिममहाराष्ट्रप्रान्तेन लेखानुवादकार्यक्रम: कार्यशालावर्गरूपेण समायोजित: आसीत् । अथ च...
पंजाब, कुलदीपमैन्दोला। संस्कृतप्रचारप्रसारस्य कार्यक्रम: सम्पूर्णदेशे च विदेशे अपि संस्कृतभारतीद्वारा सञ्चाल्यते । पञ्चापप्रान्ते अपि संस्कृतभारतीपटियालाजिल्लाद्वारा गोष्ठी गीताजयन्तीविषये सम्पन्ना...
उत्तराखण्ड, कुलदीपमैन्दोला। राज्यशैक्षिकम् एवम् प्रशिक्षणपरिषद् उत्तराखण्ड इत्यनेन 21त: 25 नवम्बर 2022 दिनांकपर्यन्तं देहरादूने ई कण्टेण्ट इति कार्यशालाया:...
मध्‍य प्रदेश: राज्यराजधानी भोपालस्य तात्या टोपे क्षेत्रे रविवासरे धार्मिकपरिवर्तनस्य एकः बृहत् प्रकरणः अग्रे आगतः। झुग्गी-वसतिक्षेत्रे निर्धनपरिवारानाम् धर्मान्तरणं...
दक्षिणकश्मीरस्य अनन्तनागमण्डले जम्मू-कश्मीरस्य पूर्वमुख्यमन्त्री तथा पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी अध्यक्षा महबूबा मुफ्ती तथा सप्त पूर्वविधायकाः स्वसरकारीवासं रिक्तं कर्तुं...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.