February 24, 2024

राज्‍यम्

पञ्जाब ।भगवन्तमानसर्वकारेण सह तनावस्य मध्यं पञ्जाबस्य राज्यपालः बनवारीलालपुरोहितः त्यागपत्रं दत्तवान् सः राष्ट्रपतिद्रौपदी मुर्मू इत्यस्मै स्वस्य त्यागपत्रं प्रेषितवान्...
नवदेहली । २६ जनवरी काङ्ग्रेसनेता राहुलगान्धी इत्यस्य भारतजोडोन्याययात्रा राष्ट्रियपर्वगणतन्त्रदिवसस्य उत्सवस्य कारणेन स्थगितम् अस्ति अधुना पश्चिमबङ्गस्य जलपैगुरीतः २८...
वडोदरा:। अयोध्यायां: नवनिर्मिते राममन्दिरस्य: रामलालस्य: जीवनस्य अभिषेकस्य: विषये सम्पूर्णे देशे: आनन्दस्य वातावरणं वर्तते। एतस्मिन्नन्तरे केचन असामाजिकतत्त्वानि अपि...
गोरखपुर:। यत्र सोनौलीतः आगच्छन्तीनां रेलयानानां अनुरक्षणार्थं दलं नियोजितम् अस्ति। तत्सह रेलस्थानकेषु: जागरणं क्रियते। २२, २६ जनवरीपर्यन्तं निगरानीयता...
पटना,बिहारे । आरक्षककर्मणां अवकाश रद्द कृतवान्  अयोध्यायां प्राणप्रतिष्ठया सह गणतन्त्रदिवसस्य दृष्ट्या मुख्यालयेन निर्देशाः निर्गताः एतेन सह राजधानी...
नवदेहली। तमिलनाडु, सर्वोच्चन्यायालये उक्तं यत् अद्य अयोध्यायां भगवान् रामस्य “प्राणप्रतिष्ठा” इत्यस्य अवसरे पूजा, अर्चना, अन्नाधनस्मा, भजनस्य लाइव-प्रसारणस्य...
– संस्कृतभाषाप्रशिक्षणकक्षाणान्तर्गतम् उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेन आयोजितं बौद्धिकसत्रम् शशिकान्त: । उत्तरप्रदेशसंस्कृतसंस्थानेन संस्कृतभाषाप्रशिक्षण- कक्षाणाम् अन्तर्गतं मासिकं मर्यादापुरुषोत्तमश्रीराममाधृत्य बौद्धिकसत्रस्य आयोजनं कृतम्। अस्य...
समस्तीपु ।  21 जनवरी  समस्तीपुरे ५०० शय्यायुक्तं चिकित्सीय महाविद्यालयं चिकित्सालय कृत्वा आशीर्वादः प्राप्तः अस्ति मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारः रविवासरे...
देहरादूनम् । अयोध्यायां प्राणप्रतिष्ठासमारोहात् पूर्वं उत्तराखण्डे मुख्यमन्त्री निवासस्थाने सुन्दरकाण्डपाठः भव्यश्रीरामसन्ध्या च आयोजितः। अस्मिन् अवसरे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह...