February 29, 2024

देश:

कोलकाता । लोकसभानिर्वाचनात् पूर्वं पश्चिमबङ्गस्य मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी इत्यस्याः महती विघ्ना अभवत् । तृणमूलकाङ्ग्रेसस्य सांसदः मिमी चक्रवर्ती...
नवदेहली । भारतस्य मालदीवस्य च सम्बन्धः विगतमासान् यावत् तनावपूर्णः अस्ति । मालदीवदेशस्य राष्ट्रपतिः मोहम्मद मुइज्जुः निर्वाचने विजयं...
केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः स्पष्टतया उक्तवान् यत् २०२४ तमस्य वर्षस्य लोकसभानिर्वाचनात् पूर्वं नागरिकतासंशोधनकानूनम् (सीएए) कार्यान्वितं भविष्यति एतदर्थं मनसि भ्रमः...
नवदेहली। सर्वोच्चन्यायालयं भारतस्य जीवन्तं लोकतन्त्रं सुदृढं कर्तुं निरन्तरं प्रयतमानं संविधाननिर्मातृणां स्वप्नानां साकारं च कृत्वा रविवासरे प्रधानमन्त्री नरेन्द्र...
पटना। बिहारे पुनः पक्षं परिवर्तयन् नीतीशकुमारः नूतनगठबन्धनेन मुख्यमन्त्रीपदस्य शपथं गृहीतवान्। नीतीशकुमारः अभिलेखनवमवारं मुख्यमन्त्री अभवत् । तस्य अतिरिक्तं...
नवदेहली। बिहारे राजनैतिकअशान्तिः, नीतीशकुमारस्य पुनः एनडीए गठबंधनस्य विषये अन्तर्गतं काङ्ग्रेसस्य वरिष्ठनेता जयरामरमेशः बिहारस्य मुख्यमन्त्री नीतीशकुमारस्य राहुलगान्धिनः च...
नवदेहली। आङ्ग्लानां दासत्वात् देशं मुक्तं कर्तुं लालालाजपतरायस्य महत्त्वपूर्णं योगदानम् आसीत् । सः स्वातन्त्र्यसेनानी इति अतिरिक्तं कुशलः राजनेता,...