आर्थिकवार्ता:

– आरबीआई ने वार्षिक प्रतिवेदन जारी किया भारतीयरिजर्वबैङ्केन २०२३-२४ वित्तवर्षस्य वार्षिकप्रतिवेदनं प्रकाशितम्। केन्द्रीयबैङ्केन (आरबीआई) एप्रिलमासात् आरभ्य चालूवित्तवर्षे...
भारतं प्रत्यक्षविदेशीयनिवेशस्य (FDI) स्तरस्य अपि उत्तमं प्रदर्शनं कुर्वन् अस्ति, न केवलं प्रत्यक्षविदेशीयनिवेशे अपितु भारतं विदेशीयविनिमयभण्डारस्य दृष्ट्या अपि...
समस्याग्रस्तस्य एड्टेक् कम्पनी बायजुः इत्यस्य कृते अन्यत् दुर्वार्ता अस्ति। बायजुः इत्यस्य मूलकम्पन्योः थिङ्क् एण्ड् लर्न प्राइवेट् लिमिटेड्...
प्रह्लाद सबनानि भवान् अवश्यमेव अवगतः यत् यदा केन्द्रसर्वकारः भारते मालसेवाकरं कार्यान्वितुं प्रयतमानोऽभवत् तदा देशे अस्य नूतनकरस्य कार्यान्वयनस्य...
भारतस्य अर्थव्यवस्था द्रुतगत्या वर्धिता , सर्वकारेण प्रकाशिताः अनुमाना: नवदेहली । भारतं विश्वे द्रुतगत्या वर्धमाना अर्थव्यवस्था अस्ति ।...