Second Place

नव देहली। बुधवासरे प्रकाशितस्य टी-२० अन्तर्राष्ट्रीयक्रमाङ्कनस्य मध्ये स्टार आस्ट्रेलियादेशस्य बल्लेबाजः ट्रेविस् हेड् इत्यनेन भारतीयबल्लेबाजः सूर्यकुमारयादवः अतिक्रम्य शीर्षस्थानं...
नव देहली । ओलम्पिक-विश्वविजेता भालाक्षेपकः नीरजचोपड़ा दोहा-पक्षे द्वितीयस्थानं प्राप्य अग्रिमे डायमण्ड्-लीग्-क्रीडायां विजयं प्राप्तुं निश्चितः अस्ति । दोहा...