November 29, 2022

sanskritvarta

भारतीयदलं सम्प्रति न्यूजीलैण्ड्देशे एकदिवसीयश्रृङ्खलां क्रीडति । रविवासरे द्वयोः दलयोः मध्ये श्रृङ्खलायाः द्वितीयः मेलः वर्षा अभवत् । एकदिवसीयश्रृङ्खलायां...
हीरकस्य पुष्टिः ३२ वर्षपूर्वं पायलिखण्डे अभवत्। २००० तमे वर्षे छत्तीसगढं पृथक् राज्यं जातम् एव खदानस्य सुरक्षा सीआरपीएफ-सङ्घस्य...
पीएम मोदी गुजरातस्य भावनगरस्य पलितानानगरे जनसभां कृत्वा काङ्ग्रेसपक्षे अनेकवारं आक्रमणं कृतवान्। काङ्ग्रेसपक्षे आक्रमणं कुर्वन् सः अवदत् यत्...
अधिकांशजनाः ज्वरस्य स्वयमेव चिकित्सां कुर्वन्ति । एतादृशाः जनाः भारतीयचिकित्सासंशोधनपरिषदः नूतनाः मार्गदर्शिकाः ज्ञातव्याः। आईसीएमआर इत्यनेन वैद्याः मृदुज्वरस्य औषधं...
प्रकाशयति विद्युत् विभागः पंजाबदेशस्य सर्वकारीयकार्यालयेषु प्रीपेड मीटर् स्थापयिष्यति सर्वकारीयविभागेषु बकाया २००० कोटिभ्यः अधिकानि विधेयकानि पञ्जाबस्य सर्वकारीयविभागैः समये...
पुरुषाणां शारीरिक-मानसिक-स्वास्थ्यस्य कृते हिमालयस्य ऊर्ध्वभागात् शतप्रतिशतम् शुद्धं शिलाजीतं आनेतुं कथं कपिवा आयुर्वेद-अकादमी संभावनाभ्यः परं गच्छति इति ज्ञातव्यम्।...
ब्रिटेनदेशेन युक्रेनदेशस्य सेना अन्येन घातकेन क्षेपणास्त्रेण सज्जीकृता अस्ति। ब्रिटिशसेना ब्रिमस्टोन्२ इति क्षेपणास्त्रं प्रेषितवती यत् भूलक्ष्याणां नाशार्थं अतीव...
महाराष्ट्रस्य चन्द्रपुरमण्डले रेलस्थानकस्य पादओवरसेतुस्य भागः पतित्वा जनाः रेलमार्गे पतिताः इति कारणेन ४८ वर्षीयः शिक्षकः मृतः, अन्ये १२...
प्रकाशयति महाराष्ट्रस्य नाशिक्नगरे लवजिहाद्विरुद्धं बहुसंख्याकाः जनाः प्रदर्शनं कृतवन्तः । एते विरोधाः स्थूलाःहिंदू समाज पक्षतःआयोजितः आसीत् श्रद्धा वाकरस्य...
यू.पी.मथुरानगरस्य वृन्दावने देशस्य बृहत्तमं नगरवनं निर्मितं भवति। प्रत्ययानां अनुसारं सत्ययुगे सौभरीऋषिः यमुनातीरे अस्मिन् स्थाने ६० सहस्रवर्षपर्यन्तं तपस्यां...
Copyright © All rights reserved. | MoreNews by AF themes.