February 24, 2024

Uncategorized

केन्द्रीयगृहमन्त्री अमितशाहः स्पष्टतया उक्तवान् यत् २०२४ तमस्य वर्षस्य लोकसभानिर्वाचनात् पूर्वं नागरिकतासंशोधनकानूनम् (सीएए) कार्यान्वितं भविष्यति एतदर्थं मनसि भ्रमः...
असम।काङ्ग्रेसस्य भारतजोडोन्याययात्रा सम्प्रति असमदेशे अस्ति।काङ्ग्रेसेन शनिवासरे दावितं यत् यात्रां गुवाहाटीद्वारा गन्तुं न अनुमन्यमाना अस्ति। पुलिसेन उक्तं यत्...
प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी बुधवासरे (१७ जनवरी) काङ्ग्रेसस्य उपरि आक्रमणं कृतवान्। सः अवदत् यत् काङ्ग्रेसेन दारिद्र्यनिवारणस्य नारां दत्तवन्तः परन्तु...
प्रवर्तननिदेशालयेन पुनः एकवारं छत्तीसगढे: छापामारी कृता अस्ति। सोमवासरे प्रातःकाले ईडी-अधिकारिणः भिलाई: बालोड्नगरयोः व्यापारिणां परिसरे छापां मारितवन्तः ।...
नव देहली। उत्तरभारतस्य: पर्वतीयराज्येषु हिमपातस्य कारणात् मैदानीक्षेत्रेषु शीघ्रमेव तापमानस्य न्यूनता दृश्यते । मौसमविभागस्य: अनुसारं हिमाचलप्रदेशस्य: ६ जिल्हेषु...
नव देहली। देहली: वर्धमानं प्रदूषणं दृष्ट्वा विषमसमव्यवस्थां कार्यान्वितुं सर्वकारेण निर्णयः कृतः। प्रदूषणस्य वर्धनं दृष्ट्वा आहूतायां आपत्कालीनसभायां सर्वकारेण...
नव देहली। राजधानी देहली लोकप्रियब्राण्ड्-अभावात् गुरुग्रामे मद्यस्य महत्त्वं ३३% अधिकं जातम्। वस्तुतः देहली पिबकाः शिशीक्रयणार्थं गुरुग्रामं प्रति...
नव देहली। भारतीयजनता पार्टी (भाजपा) विपक्षीयगठबन्धनस्य: I.N.D.I.A. सामाजिकमाध्यमेषु अभियानस्य: भागरूपेण भाजपा गुरुवासरे अवदत् यत् भारते वामवादस्य इतिहासः...
सम्प्रति भिन्नस्थानेषु द्वौ मौसमव्यवस्थाः सक्रियौ स्तः । तेन वातानां दिशः परिवर्तनं जातम् । पूर्वीय दक्षिण वायु कारणात्...