क्रीडावार्ता:

नवदेहली । निशा दहिया शुक्रवासरे पेरिस् ओलम्पिकक्रीडायाः योग्यतां प्राप्तवती। निशा पेरिस्-ओलम्पिक-क्रीडायाः योग्यतां प्राप्तवती पञ्चमी भारतीयमहिलामल्लः अस्ति ।...
नव देहली । ओलम्पिक-विश्वविजेता भालाक्षेपकः नीरजचोपड़ा दोहा-पक्षे द्वितीयस्थानं प्राप्य अग्रिमे डायमण्ड्-लीग्-क्रीडायां विजयं प्राप्तुं निश्चितः अस्ति । दोहा...