Gangotri

देहरादुनम्। रविवासरे उत्तराखण्डस्य उत्तरकाशीमण्डले स्थितस्य श्री मा गंगोत्री, मा यमुनोत्री धामस्य च प्रति अभूतपूर्वसङ्ख्यायां तीर्थयात्रिकाः समुपस्थिताः। सम्प्रति...