Preparations

उखिमथ । केदारनाथ धाम कपटोत्सवस्य सज्जता आरब्धा अस्ति। स्थानीयशीतकालीनपीठस्थात् ओंकारेश्वरमन्दिरात् भगवान् केदारनाथस्य पञ्चमुखीमूर्तेः देवताशोभायात्रा सोमवासरे प्रातःकाले प्रथमविरामार्थं...